ROT & RUT avdrag 
Reducering av arbetskostnaden med 30% Arbetskostnaden för en grävning kan ge rätt till skattereduktion. 
Det räknas nämligen som ROT-arbete. 
Förutsättningen är att arbetet utförs på mark som du äger och bor i permanent eller som fritidsboende. 

ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare bara betalar 70% av 
arb​​etskostnaden inklusive moms. Du får alltså din preliminära skattereduktion direkt. 
Den resterande arbetskostnaden skickar Skatteverket till oss när du har betalat fakturan. 
Skattereduktion för tomtarbeten medges med högst 50.000 kronor per person och år. 
Din preliminära skattereduktion anges på din deklarationsblankett. 
Du behöver alltså inte själv lämna in någon uppgift om​​​ detta till Skatteverket. 
Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året 
och vilka andra avdrag du har gjort.  

RUT  -  när det gäller trädgårdsskötsel, beskärning av träd e​​tc.  
då kan man utnyttja RUT-avdraget på 50% av arbetskostnaden